dilluns, 10 de novembre del 2008

RIU GRANDE


Un dels tolls més bells del riu Grande és el del Salto, on l´aigua es precipita sobre una balma. No sol ser més que un filet d´aigua que a penes arriba a omplir el toll. De vegades l´aigua del riu desapareix sota les pedres i torna a aparéixer més avall, degut a que a la llera del riu s´alternen els sòls de pedra solta i els de roca nua.